PRACA

Administrator serwerów UNIX/Linux

IT BPS SP. Z O.O.  jest  dostawcą i integratorem rozwiązań informatycznych obsługujących instytucje z sektora bankowego. Produkujemy i wdrażamy profesjonalne rozwiązania z zakresu outsourcingu systemów bankowych, świadczymy usługi szkoleniowe i konsultingowe, budujemy i integrujemy zarówno lokalne, jak i rozległe sieci komputerowe, dostarczamy i instalujemy sprzęt komputerowy.

W chwili obecnej poszukujemy osoby na stanowisko:

ADMINISTRATOR SERWERÓW UNIX/Linux
Miejsce pracy: Warszawa

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za zarządzanie serwerami aplikacyjnymi Linux/Unix, zapewnianie wsparcia dla administratorów aplikacji oraz przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji systemu, opracowywanie instrukcji i raportów.

Do głównych zadań będą należeć:
 • Praca zgodnie ze standardami SLA, monitorowanie wydajności, pojemności i bezpieczeństwa
 • Rozwiązywanie problemów technicznych
 • Nadzór nad instalacjami, konfigurowaniem serwerów aplikacyjnych
 • Diagnostyka problemów systemów produkcyjnych pracujących w złożonym środowisku informatycznym oraz aktywny udział w ich rozwiązywaniu
 • Budowa i utrzymanie środowiska produkcyjnego i testowego
 • Planowanie i zarządzanie tworzeniem kopii zapasowych oraz planów testowych na wypadek wystąpienia błędów systemu
 • Utrzymywanie i poprawa poziomu zadowolenia pracowników i klientów
 • Proponowanie poprawek i aktualizacji w celu utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa

Wymagania:

 • Doświadczenie w administracji systemów operacyjnych Linux/UNIX w tym: AIX, Solaris
 • Doświadczenie w administracji serwerów aplikacyjnych J2EE, JBoss, Oracle WebLogic, Tomcat
 • Doświadczenie w administracji Oracle Service Bus
 • Doświadczenie w administracji serwerów www (Apache, Nginx)
 • Znajomość środowiska, IBM PowerVM, ORACLE VM for SPARC, VMware
 • Znajomość klastrów IBM PowerHA
 • Ukończona wyższa uczelnia, preferowany kierunek studiów: informatyka, elektronika
 • Zdolność szybkiego uczenia się i wyciągania wniosków, chęć poznawania nowych technologii IT
 • Komunikatywność, zdolność pracy w zespole
 • Kreatywność, logiczne myślenie i samodzielność w wykonywaniu zadań
 • Dyspozycyjność w sytuacjach awaryjnych

Oferujemy:

 • Pracę z najnowszymi technologiami informatycznymi i przetwarzania informacji
 • Możliwość zdobycia dodatkowej wiedzy i podniesienia posiadanych kwalifikacji
 • Możliwość realizacji własnych pomysłów i współtworzenia innowacyjnych projektów
 • Pracę w młodym, dynamicznym zespole i stale rozwijającej się stabilnej firmie
 • Pakiet świadczeń socjalnych

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: sekretariat.it-bps@it-bps.pl

W polu temat wiadomości elektronicznej prosimy wpisać: Praca - Administrator Serwerów UNIX/Linux

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IT BPS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w zakresie niezbędnym dla realizacji tego oraz przyszłych procesów rekrutacji. Zgoda obowiązuje przez przyjęty przez IT BPS okres wskazany w obowiązku informacyjnym. Niniejsza zgoda może być odwołana w dowolnym czasie.”

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: sekretariat.it-bps@it-bps.pl

IT BPS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000376071, NIP 5272647221, REGON 142796693, dalej zwaną „IT BPS”, jako administrator danych będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w kwestionariuszu dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. Odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji.

W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza, IT BPS będzie przetwarzał te informacje z uwagi na dobrowolne ich przekazanie przez Panią/Pana analogicznie jak dane wymagane.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 • 2 lat licząc od daty ostatniej zmiany w profilu kandydata – dotyczy danych osób, które nie
  zostały zatrudnione, ale wyraziły zgodę na wykorzystanie ich danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych,
 • do zakończenia rekrutacji, w związku z którą kandydat aplikował – dotyczy danych
  osób, które nie zostały zatrudnione i nie wyraziły zgody na wykorzystanie ich danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych,
 • przez okres 5 lat od daty ostatniej zmiany w profilu kandydata, dotyczy danych osób
  zatrudnionych po pomyślnym zakończeniu procesu rekrutacji.

W celu związanym z prowadzeniem rekrutacji IT BPS może przekazać Pani/Pana dane osobowe podmiotom, którym powierzył przetwarzanie tych danych na podstawie zawartej umowy.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z IT BPS pod adresem: sekretariat.it-bps@it-bps.pl.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Jednocześnie oświadczam, że poinformowano mnie, iż podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych przepisach jest dobrowolne.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem iod@it-bps.pl.

Administrator sieci

IT BPS SP. Z O.O.  jest  dostawcą i integratorem rozwiązań informatycznych obsługujących instytucje z sektora bankowego. Produkujemy i wdrażamy profesjonalne rozwiązania z zakresu outsourcingu systemów bankowych, świadczymy usługi szkoleniowe i konsultingowe, budujemy i integrujemy zarówno lokalne, jak i rozległe sieci komputerowe, dostarczamy i instalujemy sprzęt komputerowy.

W chwili obecnej poszukujemy osoby na stanowisko:

ADMINISTRATOR SIECI
Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:

 • monitorowanie infrastruktury sieciowej WAN/LAN,
 • obsługa zgłoszeń i awarii sieci,
 • współpraca z serwisami operatorów,
 • projektowanie rozwiązań infrastruktury sieciowej dla projektów wewnętrznych i zewnętrznych,
 • tworzenie raportów dotyczących bieżącej obsługi i awarii,
 • tworzenie dokumentacji projektowej i procedur.

Wymagania:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku - co najmniej dwa lata,
 • znajomość zagadnień protokołów TCP/IP i niższych warstw ISO/OSI,
 • zdolności analityczne,
 • znajomość konfiguracji i utrzymania urządzeń sieciowych Cisco,
 • umiejętność rozwiązywania problemów pod presją czasu,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość języka angielskiego w zakresie czytania dokumentacji.

Mile widziane:

 • certyfikat CCNP lub wiedza na podobnym poziomie,
 • podstawowa znajomość systemu operacyjnego Linux/Windows w zakresie rozwiązań sieciowych,
 • znajomość z zakresu zabezpieczeń infrastruktury sieciowej.
 • prawo jazdy kat B.

Naszym pracownikom zapewniamy:

 • pracę z najnowszymi technologiami informatycznymi,
 • możliwość zdobycia dodatkowej wiedzy i podniesienia posiadanych kwalifikacji,
 • możliwość realizacji własnych pomysłów i współtworzenia innowacyjnych projektów,
 • pracę w młodym, dynamicznym zespole i stale rozwijającej się stabilnej firmie,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • przyjazną atmosferę w pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: sekretariat.it-bps@it-bps.pl

W polu temat wiadomości elektronicznej prosimy wpisać: Praca - Administrator sieci

Prosimy również o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IT BPS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w zakresie niezbędnym dla realizacji tego oraz przyszłych procesów rekrutacji. Zgoda obowiązuje przez przyjęty przez IT BPS okres wskazany w obowiązku informacyjnym. Niniejsza zgoda może być odwołana w dowolnym czasie.”

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: sekretariat.it-bps@it-bps.pl

IT BPS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000376071, NIP 5272647221, REGON 142796693, dalej zwaną „IT BPS”, jako administrator danych będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w kwestionariuszu dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. Odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji.

W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza, IT BPS będzie przetwarzał te informacje z uwagi na dobrowolne ich przekazanie przez Panią/Pana analogicznie jak dane wymagane.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 • 2 lat licząc od daty ostatniej zmiany w profilu kandydata – dotyczy danych osób, które nie
  zostały zatrudnione, ale wyraziły zgodę na wykorzystanie ich danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych,
 • do zakończenia rekrutacji, w związku z którą kandydat aplikował – dotyczy danych
  osób, które nie zostały zatrudnione i nie wyraziły zgody na wykorzystanie ich danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych,
 • przez okres 5 lat od daty ostatniej zmiany w profilu kandydata, dotyczy danych osób
  zatrudnionych po pomyślnym zakończeniu procesu rekrutacji.

W celu związanym z prowadzeniem rekrutacji IT BPS może przekazać Pani/Pana dane osobowe podmiotom, którym powierzył przetwarzanie tych danych na podstawie zawartej umowy.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z IT BPS pod adresem: sekretariat.it-bps@it-bps.pl.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Jednocześnie oświadczam, że poinformowano mnie, iż podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych przepisach jest dobrowolne.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem iod@it-bps.pl.