Usługi konsultingowe

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów oferujemy dla Państwa konsultacje obszarowe.
Konsultacje realizowane są przez specjalistów posiadających niezbędne kompetencje, kwalifikacje, certyfikaty oraz doświadczenie, w szczególności we wdrażaniu, audytowaniu i konsultowaniu poszczególnych obszarów Wytycznych/Rekomendacji KNF.
Konsultacje mogą dotyczyć wybranych przez Państwa obszarów dotyczących zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego KNF.

W trakcie spotkania dobieramy wspólnie z Państwem najbardziej optymalny i ekonomiczny Pakiet adekwatny do Państwa indywidualnych potrzeb, stosując zasadę proporcjonalności, adekwatną do specyfiki i skali Państwa organizacji.
 
Zapraszamy do zapoznania się z opisem poszczególnych konsultacji.

W celu umówienia spotkania/ przedstawienia oferty zapraszamy do kontaktu:

itoferty@it-bps.pl