Oprogramowanie

Udzielamy licencji na gotowe oprogramowanie naszego autorstwa. Obecnie w ofercie znajduje się:

  • SMS Kontakt / SMS Kontakt Mobile

System służący do dwukierunkowej komunikacji z klientem za pomocą krótkich wiadomości tekstowych SMS. Zapewnia bezpośredni dostęp klienta do rachunku, pełni funkcje informacyjne oraz wsparcie dla kampanii marketingowych.

  • SOWA

System przeznaczony jest do obsługi wyciągów, oraz innej korespondencji wysyłanej do klientów Banku. Działa produkcyjnie w Banku Polskiej Spółdzielczości, Banku Spółdzielczym w Oleśnicy oraz Nadsańskim Banku Spółdzielczym.

  • SRK

System Rozliczeń Krajowych do wspierania rozliczeń w Banku BPS oraz Bankach Spółdzielczych zrzeszonych w Grupie BPS. Składający się m.in. z modułu Sorbnet 2 oraz Express Elixir.

  • AUTODEALING BPS

Platforma do wykonywania transakcji na rynkach pieniężno-walutowych.
Ponadto Spółka IT BPS może zaoferować stworzenie oprogramowania pod indywidualne potrzeby Banków.