Władze spółki

IT BPS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością to firma o wyłącznie polskim kapitale. Spółka powstała
1 lutego 2011 roku i jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy
w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000376071.

Siedziba Spółki to: Warszawa, ul. Grzybowska 81,00-844 Warszawa.

Spółkę reprezentuje:

  • Jarosław Grochowski - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza, w skład której wchodzą:

  • Dorota Niewiadomska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  • Robert Pełka - Członek Rady Nadzorczej
  • Dariusz Kołodziejski - Członek Rady Nadzorczej
  • Bożena Głogowska - Członek Rady Nadzorczej