Misja IT

IT BPS chce stać się preferowanym dostawcą efektywnych, nowoczesnych i niezawodnych rozwiązań technologicznych, wspierając wizję i realizację celów biznesowych Grupy BPS.

Naszą misją jest tworzenie efektywnych rozwiązań IT dla bankowości w Grupie BPS. Swoją wiedzą i doświadczeniem chcemy wspierać Banki Spółdzielcze i Spółki Grupy BPS, zapewniając im bezpieczne i nowoczesne systemy informatyczne.

Nasze najważniejsze cele to:

  • wdrożenie centralnego systemu bankowego,
  • outsourcing głównych systemów pracujących w Banku BPS i Spółkach zależny oraz zainteresowanych Banków Spółdzielczych,
  • redukcja kosztów w Grupie dzięki standaryzacji i centralizacji dostaw sprzętu komputerowego oraz outsourcingowi usług informatycznych,
  • tworzenie oprogramowania pod indywidualne potrzeby Grupy BPS.